Skolehelsetjenesten ved rødt nivå

Skolehelsetjenesten har normal drift, selv om skolen er på rødt nivå.

Det er en helsesykepleier til stede på skolen hver dag. Vi ønsker at elevene sender e-post eller SMS til helsesykepleier for timebestilling, for å kunne ivareta smittevernhensyn. Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ligger på skolens hjemmeside.

Minner også om at helsestasjonen for ungdom (HFU) har åpent som vanlig.