Unntak fra fraværsregelen

photo-1434030216411-0b793f4b4173.jpg

Unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner i hele dette skoleåret. Det betyr også at de som har hatt sykefravær i perioden mellom 11. oktober og fram til i dag også vil få dette fraværet fjernet.

Du skal ikke møte på skolen hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon.

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Dette gjelder også selv om symptomene er milde. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

 

Hvis du har fravær av helsegrunner må du levere bekreftelse fra en foresatt, eller egenmelding hvis du er over 18 år

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Ved fravær av helsegrunner trenger du som en midlertidig unntaksordning ikke å levere legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet. Læreren din må imidlertid fortsatt ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter.

Regjeringen har bestemt at unntaket gjelder ut skoleåret 2021-2022. Les mer informasjon på Kunnskapsdepartementets hjemmesider