Ansatte

Skolens ledelse

Anders Buhaug
Rektor
74 17 83 08 92 62 18 42
Arne Ulset
Fagleder m/personalansvar
74 17 83 19 91 15 56 65
Cecilie Bach
Fagleder m/personalansvar
74 17 83 41 92 02 74 55
Dorthe Walnum Skjervstad
Fagleder m/personalansvar
74 17 83 48 41 10 32 40
Gudrun Kulbotten Sjøvold
Kontorleder
74 17 83 68 90 10 66 00
Ingunn Aasen Børresen
Leder av elevtjenesten/spesialist i klinisk pedagogikk
74 17 83 91 97 51 14 06
Ivar Johannes Johnsen
Fagleder m/personalansvar
74 17 83 95 95 28 16 59
Kjersti Schjelvaag Lian
Avdelingsleder Entreprenørskap og Science
74 17 84 13 93 40 46 96
Per Magnus Mathisen
Assisterende rektor
74 17 84 57 97 73 87 27
Solveig Lange
Fagleder m/personalansvar
74 17 84 85 45 47 30 57
Solveig Eldegard
Fagleder m/personalansvar
74 17 84 82 95 14 85 52
Sist oppdatert 30.05.2018