Velkommen til nytt skoleår

Elever i alle etasjer første skoledag.jpg

VELKOMMEN! Det er en glede å kunne ønske deg velkommen som elev ved Thora Storm videregående skole. Vi håper du finner deg fort til rette og får bekreftet at Thora Storm videregående skole er et riktig valg for deg, og at du vil oppleve skolen som engasjert, inkluderende og ordentlig. Skolen legger stor vekt på at du som elev skal få en opplæring som er tilpasset dine forutsetninger og behov. Vi vil gjøre vårt aller beste for at du skal få et godt læringsmiljø med faglige utfordringer og god oppfølging, samtidig som vi er opptatt av at du skal trives og få nye venner. Første skoledag er det ingen felles oppstart for nye elever, men du vil få møte din kontaktlærer i egen velkomstsamtale.

Oppstartstidspunkt første skoledag, torsdag 15. august:

Innføringklasse - Individuelt oppstartstidspunkt sendes ut på SMS (12.8.)
Vg1 - Individuelt oppstartstidspunkt sendes ut på SMS (12. 8.)
Vg2 - Yrkesfag: Varsel om individuelt oppstartstidspunkt sendes ut på SMS (12. 8.)
Vg2 - Studiespesialisering og KDA: Oppmøte kl 0900
Vg3 - Alle klasser: Oppmøte kl 1100
Vg4 - Påbygg: Oppmøte kl 1000

Oppstartstidspunkt fredag 16. august:

1STA-1STE: Kl. 0900 (i amfiet)
1KDA, Vg1YF (1HO, 1DH, 1SS), 0IT* og 0MU* kl 1000 (i amfiet)
Vg2YF: (2HO, 2DH,2SS) kl 1100 (i amfiet)
2STA-2STE kl 0900 (i klassens hjemmerom)
2STF og 2KDA kl 1000 (i klassens hjemmerom)
Vg3 STUSP+YF kl 0830 ( i klassens hjemmerom)
4PB kl 0815 (i klassens hjemmerom på GSS)

*) 0IT: Innføringsår for minoritetsspråklige elever
*) 0MU: Mino Ung, grunnskole for voksne minoritetsspråklige elever

Sist oppdatert 10.07.2019