Velkommen til nytt skoleår

Microwash.jpg
Bilder av elever ved Thora Storm

VELKOMMEN! Det er en glede å kunne ønske deg velkommen som elev ved Thora Storm videregående skole. Vi håper du finner deg fort til rette og får en god skolestart her på skolen. Thora Storm legger stor vekt på at du som elev skal få en opplæring som er tilpasset dine forutsetninger og behov. Vi vil gjøre vårt aller beste for at du skal få et godt læringsmiljø med faglige utfordringer og god oppfølging, samtidig som vi er opptatt av at du skal trives og få nye venner. Les mer informasjon under ditt trinn og programområde.

Sist oppdatert 17.08.2021