Velkommen til nytt skoleår

Microwash.jpg
Bilder av elever ved Thora Storm

VELKOMMEN! Det er en glede å kunne ønske deg velkommen som elev ved Thora Storm videregående skole. Vi håper du finner deg fort til rette og får bekreftet at Thora Storm videregående skole er et riktig valg for deg, og at du vil oppleve skolen som engasjert, inkluderende og ordentlig. Skolen legger stor vekt på at du som elev skal få en opplæring som er tilpasset dine forutsetninger og behov. Vi vil gjøre vårt aller beste for at du skal få et godt læringsmiljø med faglige utfordringer og god oppfølging, samtidig som vi er opptatt av at du skal trives og få nye venner. Første skoledag er det ingen felles oppstart for nye elever, men du vil få møte din kontaktlærer i egen velkomstsamtale. Les mer om den første uka under ditt trinn og programområde.

Oppstartstidspunkt første skoledag, mandag 17. august:

0IT* - Individuelt oppstartstidspunkt sendes ut på SMS (12.8)
Vg1 - Individuelt oppstartstidspunkt sendes ut på SMS (12.8)
Vg2 - Yrkesfag: Individuelt oppstartstidspunkt sendes ut på SMS (12. 8)
Vg2 – Studiespesialisering - 2stA/B/C: Oppmøte kl 0830
Vg2 – Studiespesialisering – 2stD/E/KDA: Oppmøte kl 0915
Vg3 – Studiespesialisering – 3stA/B/C: Oppmøte kl 1000
Vg3 – Studiespesialisering – 3stD/E/KDA: Oppmøte kl 1045
Vg3 – Yrkesfag – 3IU/3hsST/3Apo/3TH/3hsST/: Oppmøte kl 1130
Påbygg (4Pb) - Informasjon om oppstartstidspunkt sendes ut på SMS i august

Oppstartstidspunkt tirsdag 18. august:

Oppmøte i kantineomrpådet/amfiet:
Vg1 – Studiespesialisering - 1stA/B/C: Oppmøte kl 0830

Vg1 – Studiespesialisering – 1stD/E/KDA: Oppmøte kl 0915
Vg1 - Yrkesfag – 1SSR/HS/FBI: Oppmøte kl
1000
Vg2 – Yrkesfag – 2SS/RL/HS/AT/IU: Oppmøte kl 1045
0IT*: Oppmøte kl 1130

Oppmøte i klassens hjemmerom:
Vg2 – Studiespesialisering 2STA/B/C/D/E/KDA: Oppmøte kl 0900

Vg3 – Studiespesialisering + Yrkesfag: Oppmøte kl 0815
Påbygg (4PB) – Informasjon om oppmøtetidspunkt kommer i august

*) 0IT: Innføringsår for minoritetsspråklige elever

Sist oppdatert 06.08.2020