Vg1 - Helse- og oppvekstfag

Velkommen som elev ved Vg1 - Helse og oppvekstfag

Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Thora Storm videregående skole og deres foresatte, er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement.

Første skoledag er det ingen felles oppstart for nye elever, men du vil få møte din kontaktlærer i egen velkomstsamtale. Les mer om velkomstsamtalen og varsling av tidspunkt for denne i velkomstbrevet.

Trykk på lenkene nedenfor for å lese informasjon for ditt utdanningsprogram.

 

Har du spørsmål?

Solveig Lange
Assisterende rektor
74 17 84 85 45 47 30 57
Sist oppdatert 24.06.2021