Vg0 - Innføringsår for minoritetsspråklige elever

Velkommen som elev ved Vg0 - Innføringsår for minoritetsspråklige

Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Thora Storm videregående skole og deres foresatte, er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement.

Første skoledag er det ingen felles oppstart for nye elever, men du vil få møte din kontaktlærer i egen velkomstsamtale. Les mer om velkomstsamtalen og varsling av tidspunkt for denne i velkomstbrevet.

Trykk på lenkene nedenfor for å lese informasjon for ditt utdanningsprogram.

Har du spørsmål om Innføringsår for minoritetsspråklige elever

Cecilie Bach
Fagleder m/personalansvar
74 17 83 41 92 02 74 55
Ivar Johannes Johnsen
Fagleder
74 17 83 95 95 28 16 59
Sist oppdatert 25.06.2021