Vg1 - Kunst, design og arkitektur

Velkommen som elev på Vg1 - Kunst, design og arkitektur

Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Thora Storm videregående skole og deres foresatte, er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement.

Første skoledag er det ingen felles oppstart for nye elever, men du vil få møte din kontaktlærer i egen velkomstsamtale. Les mer om velkomstsamtalen og varsling av tidspunkt for denne i velkomstbrevet.

Trykk på lenkene nedenfor for å lese informasjon for ditt utdanningsprogram.

 

Har du spørsmål?

Dorthe Johanne Walnum Skjervstad
Avdelingsleder KDA/FBIE/DH
74 17 83 48 41 10 32 40
Sist oppdatert 06.07.2021