Vg1 - Studiespesialisering

Velkommen som elev på Vg1 Studiespesialisering, Sciencelinja og Entreprenørskapslinja!

Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Thora Storm videregående skole og deres foresatte, er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement.

Første skoledag er det ingen felles oppstart for nye elever, men du vil få møte din kontaktlærer i egen velkomstsamtale. Les mer om velkomstsamtalen og varsling av tidspunkt for denne i velkomstbrevet.

Trykk på lenkene nedenfor for å lese informasjon for ditt utdanningsprogram.

 

                     

 

Har du spørsmål om Science? Ta kontakt med Kjersti Schjelvaag Lian. Har du spørsmål om Entreprenørskap? Ta kontakt med Arne Ulset. Har du spørsmål om studiespesialisering? Ta kontakt med Ivar Johannes Johnsen:

Kjersti Schjelvaag Lian
Avdelingsleder
74 17 84 13 93 40 46 96
Arne Ulset
Fagleder m/personalansvar
74 17 83 19 91 15 56 65
Ivar Johannes Johnsen
Fagleder
74 17 83 95 95 28 16 59
Sist oppdatert 06.07.2021