Vg2/Vg3-Kunst, design og arkitektur

Nedenfor finner du viktig informasjon som det forutsettes at du har lest før skolestart. Merk at alle elever som er tatt inn ved Thora Storm videregående skole og deres foresatte er pliktige til å sette seg inn i skolens ordensreglement.

Har du spørsmål om vg2/vg3 KDA?

Dorthe Johanne Walnum Skjervstad
Avdelingsleder KDA/FBIE/DH
74 17 83 48 41 10 32 40
Sist oppdatert 21.06.2021