Tilbud for minoritetsspråklige elever

For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

  • gjennomført norsk grunnskole eller
  • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
  • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

  • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
  • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Thora Storm videregående skole er utpekt til å være Fokusskole
for
NAFO (Nasjonalt senter for flerkuturell opplæring)

På Thora Storm videregående skole har vi et tilbud spesielt for deg med minoritetsspråklig bakgrunn: Innføringsklasse.

Vi gir ingen begynneropplæring i norsk, da må du søke deg til EVO eller bruke et ekstra år i ungdomsskolen.

INNFØRINGSTILBUD

Dette tilbudet passer for deg som har vært i Norge i mindre enn 6 år. Du har gått i mottaksklasse på ungdomsskolen, i ungdomsgruppa på EVO eller bestått norskprøve 2 eller Migratest på nivå A2. Kanskje har du fullført videregående skole i et annet land og trenger å lære mer norsk før du begynner på videregående skole i Norge.

Du bør ikke begynne i innføringsklassen hvis du ikke har lært norsk før. Da anbefaler vi at du går på EVO for å få begynneropplæring (ungdomsgruppa).

De fleste som går i innføringstilbudet er mellom 16 og 24 år. Hvis du er 24 år eller eldre kan du ta videregående skole gjennom voksenopplæringa.

Målet med innføringsklassen er at du skal begynne på vanlig videregående skole etter et år. Du får god hjelp til å velge videregående utdanningsprogram i løpet av året i innføringsklassen.

Du har skole hver dag fra kl.0815-1500.

Du har følgende fag med til sammen 35 timer per uke:
Norsk 9 timer
Engelsk 5 timer
Matematikk 5 timer
Naturfag 4 timer
Samfunnsfag 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Utdanningsvalg 2 timer
Aktiviseringsfag 5 timer (bl.a. hospitering på ulike opplæringstilbud)

Undervisningen følger læreplanene for grunnskolen, og elevene får standpunktkarakter og blir trukket ut til en skriftlig og en muntlig eksamen på slutten av året.

I innføringsklassen får du:
Ekstra hjelp med språk og begreper i alle fag.
Dere er 20 elever i klassen.
Mulighet til å ta privatisteksamen i fremmedspråk (morsmål).
Tolk på foreldremøter og samtaler.
Migratest i norsk – du bør ha B1 for å begynne i Vg1.

Etter innføringsklassen:
Forskning viser at elever som har gått i innføringsklassen får bedre resultater på videregående skole enn elever uten et år i innføringsklassen.

Hvis du skal begynne på universitet eller høgskole, må du helst ha karakter 3 og 4 i alle fag (5 og 6 i alle fag for å bli lege, ingeniør, advokat).

Du har normalt tre år på deg til å fullføre videregående skole etter innføringsklassen.

Her kan du finne informasjon om videregående opplæring på ditt språk. (information in several languages).

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?