Påbygg Yrkesfag

Dette kurset vil ha mesteparten av sin undervisning i Vår Frue gate 1&3

(Tidligere Gerhard Schøning skole)  

 

For elever som har avsluttet fagutdanningen med fagbrev/svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få studiekompetanse ved å ta resterende fag og moduler i allmenne fag, det vil si 23 timer pr. uke. Skolen tilbyr kurs i allmennfaglig påbygging for denne gruppen elever.

23-timerskurset

 


   PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE   

   TIMER PR. UKE   
Norsk 10
Matematikk 5
Naturfag 3
Historie 5

TOTALT:

23

 Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?