Salg, service og reiseliv

Ønsker du deg en attraktiv yrkesutdanning med mange spennende jobb- og karrieremuligheter? Salg, sevice og reiseliv kan da være det rette for deg! Fagbrevet oppnås etter to år i skole og to år som lærling ute i en bedrift.

Hos oss kan du, på vg2, spesialisere deg innen kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, sikkerhetsfaget, reiselivsfaget eller resepsjonsfaget. Hvert år har du praksis i en bedrift, der du får prøve deg innen ulike serviceyrker, bli sikrere på eget yrkesvalg, og ellers få nyttig kunnskap om arbeidslivet. 

Mange av våre tidligere elever jobber på kontor, i resepsjonen hos større og mindre bedrifter, på hoteller, i reiselivsbransjen, i handelsnæringen eller innen sikkerhet.  Ennå usikker? Mulighetene er enda flere! Ønsker du senere å studere på høgskole eller universitet, kan du ta påbygging til generell studiekompetanse, enten direkte etter Vg2, eller etter fagbrev. Enkelte høyskoler som tilbyr studier innen salg, markedsføring, hotell og reiseliv tar også inn studenter direkte etter fullført fagbrev (uten ekstra år med påbygg til generell studiekompetanse). For elevene på service og samferdsel er mulighetene mange og alle dører åpne.  

 

 

Vi tilbyr disse programområdene

 • Andre år

  Reiselivselever på tur Stokkøya.

  Vg2 Reiseliv

  Dersom du velger VG2 reiseliv kan du ta fagbrev i resepsjons- eller reiselivsfaget. Disse fagbrevene går noe i hverandre og begge vil være attraktive for arbeid i alle deler av reiselivsnæringen. Fagbrev i resepsjon gir deg spisskompetanse til å arbeide i resepsjonen på hotell/overnattingssteder, mens fagbrev i reiselivsfaget gir deg en mer generell kompetanse til arbeid innen reiselivsnæringen.   

  For begge fagbrev gjelder at du vil få kompetanse til å planlegge og utføre aktiviteter i ulike deler av reiselivsnæringen. Dette inkluderer arbeid på overnattingssteder, arbeid innen luftfart, sjøfart, arrangement («event»), destinasjonsselskap, opplevelses- og aktivitetsbedrifter og transport.  Du får kompetanse i markedsføring, salg og klagebehandling. I tillegg blir du i stand til å arbeide med transportformidling og gjennomføring av reiselivsopplevelser for ulike kundegrupper. Du får kompetanse til å sette sammen tjenester og aktiviteter som samlet utgjør et helhetlig reiselivsprodukt. Reiselivsmedarbeideren skal kunne yte service, kommunisere med og håndtere kunder og gjester med ulike behov og ulik kulturell bakgrunn.  Du lærer deg bruk av ulike informasjonskilder, digitale hjelpemidler, reservasjons- og kundehåndteringssystemer og blir i stand til å gjennomføre daglige rutiner i en reiselivsbedrift. 

  Norsk reiseliv er i vekst og bidrar med arbeidsplasser i alle landets kommuner. Reiselivsnæringen er jobbskaper i distrikt og by, nasjonalt og internasjonalt. Reiseliv er en viktig ungdoms- og integreringsnæring.

  Elever ute på oppdrag. Foto: Carl-Ole Marken.

  Vg2 Salg, service og sikkerhet

  Dersom du velger VG2 salg, service og sikkerhet kan du ta fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

  Som faglært salgsmedarbeider vil du få kompetanse innen kundebehandling, oppfølging av kundeporteføljer, økonomi og lønnsomhet, budsjett og nøkkeltall.  Som faglært salgsmedarbeider vil det forventes at du har evner og ferdigheter til å bygge relasjoner, er en god lagspiller og innehar analytiske evner. Du må kunne bruke IT-verktøy. Kompetansen omfatter gjennomføringsevne, kunnskap og ferdighet i tidsstyring, evne til å vurdere kvalitet, utøve god kommunikasjon og ha kunnskap om bruk av markedsføring og PR. 

  Handel vil være en vesentlig funksjon i samfunnet mellom ulike aktører og parter både nasjonalt og globalt. Utvikling av digitale muligheter og løsninger vil kunne øke aktiviteten og mulighetene til å samarbeide og samhandle på mange ulike områder.

  Kunder vil i fremtiden kunne benytte seg av teknologi og skaffe seg god informasjon på nett om varer og tjenester, og vil kunne stille konkrete krav til handelsbransjen. Hver enkelt salgsmedarbeider må ha en tydelig kompetanse som imøtekommer kundens krav.  

  Skulle du ønske å ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider vil du oppnå kompetanse i kundebehandling og være i stand til å utføre kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Du får kompetanse på publikumskontakt og representasjon, samt veiledning av kunder og brukere. Det forventes at du kan kommunisere både ved personlig kontakt og ved digital kommunikasjon, og utføre kontorarbeid og informasjonsbehandling ved bruk av digitale hjelpemidler. Kontor- og servicefagmedarbeideren har kunnskap om regelverk for personvern, krav til innsyn og rutiner for personalforvaltning.  Det forventes at den faglærte kontor- og administrasjonsmedarbeideren kan utføre enklere saksbehandling samt bruke kundeoppfølgings- og økonomisystemer. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren vil skal kunne utføre oppgaver vedrørende innkjøp, budsjett, regnskap og lønnsutbetalinger, samt organisere reise-, møte- eller konferansevirksomhet.

  Med fagbrev i sikkerhetsfaget (vekter) skal du ha kompetanse til å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere, og sikre god kvalitet på vakttjenestene. I tillegg skal du kunne ivareta egen sikkerhet. En faglært vekter utfører mange ulike oppgaver og har kompetanse til å forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Dette utføres med utgangspunkt i kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. I tillegg har han/hun kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. 

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?