24-timers gaming stream

Vi på e-sporten ved Tiller videregående skole er glade for å annonsere at vi skal ha en 24-timers stream til inntekt for Salam LADC.Tiller E-sport er nå 5 år og er ett av de første e-sporttilbudene som ble opprettet ved videregående skoler i Norge. Tiller E-sport har i dag i underkant av 50 elever og er knyttet opp til Idrettsfaglinjen ved skolen. E-sportlinjen ved Tiller videregående skole har siden oppstarten i 2017 markert seg nasjonalt som en av de fremste bidragsyterne innen sporten på videregående skole nivå.

Vår 24-timers stream har som formål å samle inn penger som skal gå til vårt samarbeid med Salam LADC for å hjelpe flyktningene i Libanon. Streamen vil bli sendt gjennom vår Twitch- og YouTube-kanal 21. januar 2022.

Elever ved Tiller videregående skole har støttet Salam LADC sitt arbeid siden 2017.  Pengene fra Tiller videregående har blant annet blitt brukt til å bygge opp et «Community senter» som fungerer som skole, samt til drift av en skolebuss som kjører rundt til avsidesliggende bosettinger og tilbyr undervisning for barna der.

Uten samarbeidet med elevene ved Tiller videregående ville ikke Salam sitt arbeid med skole og utdanning vært mulig

Presseskriv

For mer informasjon, klikk her

Sist oppdatert 14.12.2021