Eksperiment om kildesortering

forskere.jpg
Fra venstre: Nicholas, Cornelia, Emil, Jaap, Jasper

En gruppe av mastergrad studenter fra Norge og Tyskland gjennomførte et eksperiment ved Tiller videregående skole

Eksperimentet har fokus på kildesortering som er et tiltak for gjenvinning og gjenbruk.  Gode løsninger for kildesortering av avfall forhindrer at plast samt annet skadelig miljøavfall havner på avveie. Kildesortering gjør at ressurser kan spares, og at oljebasert plastproduksjon kan reduseres.

Ett problem er hvordan kildesorteringen blir gjort feil, hvor f.eks. matavfall havner i plast og flasker i matavfall. Studentene mener at dette har forbedringspotensiale og prøver å finne en løsning på dette.

Sist oppdatert 19.01.2023