Invitasjon til foreldremøte

Klosser 2_900.jpg

Det er en glede for oss å kunne invitere deg til foreldremøte for elever på Vg1 ved Tiller videregående skole.

Foreldremøte er i auditoriet på Tiller videregående skole, Saupstad.

 

Tirsdag 18. august kl. 18.00 

Vg1 Studiespesialisering, Vg1 Medier og kommunikasjon, Vg1 Idrettsfag med e-sport og Arbeids og hverdagslivstrening (AHT) 

 

 

Onsdag 19. august kl. 17.30. 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 

 

 

Onsdag 19. august kl. 19.00. 

Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon,Vg1 Salg, service og reiseliv  

 

 

For å begrense smittespredning ber vi om at 1 foreldre deltar på foreldremøte.  Til orientering blir møtet streamet og kan følges på skolens Facebookside.  

 

Det er iverksatt smitteverntiltak på skolen som også omfatter foreldremøter. 

Tiltakene er i samsvar med «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole» 3. utgave 29. mai 2020. 

 

Dersom du har bruk for tegnspråktolk må du si fra til skolen om det.

 

 

 

Velkommen til et godt foreldre – skole samarbeid  

Velkommen til oss på Tiller videregående skole! 

 

 

 

Sist oppdatert 19.08.2020