Grønt nivå fra skolestart høsten 2021

Marihøne-liten.jpg

På grønt tiltaksnivå kan skoledagen gjennomføres tilnærmet normalt. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak på skolen.

 • Ingen syke skal møte på skolen.
  • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.
  • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen ved negativt testresultat og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

 • God hygiene og normalt renhold

 • Viktig å holde avstand der det er mulig
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

Undervisning kan foregå som vanlig.

Det er viktig at ungdommene får være mest mulig på skolen og vi ønsker alle at oppstart av nytt skoleår skal oppleves trygt.

Testing kan erstatte karantene for elever

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Skolens personell skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. 

Les mer om koronatiltak i skolen Informasjon om koronatiltak i skolen (udir.no)

Sist oppdatert 12.08.2021