Informasjon til elever, foreldre og ansatte

1st-4.jpg

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar.

Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen. Kommuneoverlegen i Trondheim kommune har anbefalt at de videregående skolene i byen går over til gult nivå fra og med mandag 25.01.21.

Informasjon om koronatiltak fra Udir oppdatert 18.01.2021.

Tiller vgs vil fra og med mandag 25. januar gå over til gult nivå.

Det betyr at:

 • Vi gjennomfører all undervisning  ved fysisk oppmøte på skolen.
 • Vi følger ordinær timeplan.

Det er viktig at vi på gult nivå fortsetter å opprettholde det gode arbeidet med smitteverntiltak:

Smitteverntiltak gult nivå

Gjennomgang av smitteforebyggende tiltak i alle klasser mandag morgen

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene. Vask hendene.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom og / eller faste samarbeidspartner/ grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Utenfor klasserommet (i fellesareal) oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner. Unngå trengsel
 • Om mulig unngå kollektivtransport. Husk munnbind på buss.
 • Begrenser sitteplasser rundt bord i kantina. Påminning om 1 meter avstand mellom alle på hvert bord.
 • Alle klasserom er åpen slik at eleven kan gå rett inn til første undervisningsøkt og i alle pauser

Litt mer informasjon:

 • Kantina åpner igjen 8. februar
 • Det snakkes med elevene om smitteforebygging og sosial atferd hver uke
 • Miljøveiledere i fellesarealene for å minne på avstand og smittevern
 • Parkering - tilbake til normale forhold med parkeringsavtaler
 • Ingen utleie på skolen på kveldstid

Trondheim kommune har per nå lave smittetall og vi håper selvsagt at det fortsetter sånn.

De videregående skolene får ros av helsemyndighetene i Trondheim kommune for måten vi håndterer smittevernet på.

Gjennom hele dette skoleåret har vi hatt stort fokus på smittevern. Vi må fortsette det gode arbeidet fram mot sommeren. Vi har hatt noen få tilfeller av smitte blant elever og ansatte på skolen, men vi har hatt god kontroll på disse. Ingen har blitt smittet av medelever eller lærere på skolen. Dette vitner om godt smittevern, og vi fortsetter å ha spesielt fokus på dette.

Kirsti Horne

rektor

Sist oppdatert 31.01.2021