Informasjon om skolestart 22/23

kantine.jpg

Velkommen til nytt skoleår ved Tiller videregående skole.Alle vi som jobber her på skolen har som mål at du skal få oppleve et utbytterikt år, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives.

Skyssordning: Det er tidligere gitt informasjon til foresatte/bolig om skoleskyss. Minner om at det må søkes snarest mulig for de som enda ikke har søkt.

Lån og stipend: Søknad om lån og stipend gjøres fra nettet etter at du har takket ja til skoleplass. Alle elever kan søke via www.lanekassen.no. Alle elever har rett på utstyrsstipend, og dette er beregnet til innkjøp av skoleutstyr.

PC-ordning: Trøndelag fylkeskommune har en felles PC-ordning hvor elevene eier datamaskinen selv. Som elev har du to valg: ta med din egen PC eller kjøpe PC gjennom fylkeskommunen. Les www.trondelagfylke.no/elevpc for mer informasjon om denne ordningen.

For elever ved STO:

Skolestart er torsdag 18.08.22. Alle elever starter kl.09 første skoledag, og dagens avsluttes kl.15.30. Elevene skal møte opp på STO avdelingen gjennom egen inngang. Nye elever kan gjerne ha med sine foresatte. Elever med ledsager(e) hentes fra hjem/bolig/avlastning etter egen avtale.

Fristidsordning: Det vil ikke være tilbud om fritidsordning dette skoleåret.

 

Sist oppdatert 05.08.2022