Informasjon til elever, foreldre og ansatte

corona-5174671_1280.jpg

Onsdag 24. mars 21 kom ny og egen Veileder om smittevern for videregående skole. Veilederen gjelder fra senest 12. april 21.

Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen og bestemmelser av helsemyndighetene i den enkelte kommune.

Videregående skoler drives fortsatt på gult nivå i Trondheim!

Vi viderefører tiltakene fra 25. januar 21. Det betyr at:

  • Vi gjennomfører all undervisning ved fysisk oppmøte på skolen.
  • Vi følger ordinær timeplan.

Målet er å holde skolene åpne. Det har stor betydning at elever kan gå på skole samtidig som smittevernet ivaretas både for elever og ansatte.

Les mer om de ulike smitteverntiltakene som gjøres

 

Sist oppdatert 07.04.2021