Informasjon til elever og foreldre desember 2021

rodt.jpg

Mandag 13. desember vedtok regjeringen nasjonale tiltak ved sette alle landets videregående skoler på rødt tiltaksnivå. I første omgang gjeldende fra torsdag 16.12.2021 – 13.01.2022. Skolen skal ikke stenges!

Skolen holdes åpen med tilpasninger til rødt nivå og det er svært viktig at elevene er på skolen mest mulig. Dette medfører inngripende tiltak i skoledagen for elever og ansatte.
Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no  

  • Planene iverksettes torsdag 16.12.2021 og elevene kommer på skolen slik planen tilsier
  • Vi holder kantina åpen slik at det er mulig å kjøpe mat helt frem til siste skoledag 21.12.2021
  • For elever på Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) er det ordinær skole med gode smitteforebyggende tiltak.
  • Lærerne har planleggingsdag 04.01.2022
  • Elevene har studiedag 04.01.2022 og begynner på skolen 05.01.2022

Rødt nivå betyr at noen av elevene deles i mindre grupper for å kunne holde avstand i klasserommet. Både ansatte og elever skal holde minst 1 meters avstand i alle situasjoner. Vi innfrir det kravet ved å organisere opplæringen med en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på skolen og digital undervisning. Detaljert informasjon og planer om hvordan opplæringen blir organisert legges på læringsplattformen Canvas til alle elever. Kontaktlærer vil også informere elevene om endringene i skolehverdagen. Vi skal gjøre vårt ytterste for at elevene får vurderingssituasjoner og en god opplæring frem mot terminslutt 15.01.2022.

Av smittevernhensyn er alle sosiale aktiviteter utsatt til skolen er tilbake på grønt tiltaksnivå. Det betyr at det ikke blir volleyballturnering eller fysisk juleavslutning for noen på skolen.

Det er raske endringer av forskrifter og tiltak på grunn av høyt smittetrykk, innleggelser i sykehus og virusvarianter som medfører endringer i karantenebestemmelse. Hjemmesiden oppdateres ved endringer utover dette som påvirker elevenes skoledag. Dette skal vi klare sammen!

Ønsker alle en hjertelig god jul!

Kirsti Horne
Rektor

Sist oppdatert 16.12.2021