Informasjonsbrev fra smittesporingen til foresatte

informasjonsbrev.jpg

Overgang til ny fase i pandemien

Informasjon til foreldre/foresatte/elever fra smittevernkontoret i Trondheim kommune. Dato: 01.02.22

Vi går nå over i ny fase i pandemien der smittesporing i skoler og barnehager ikke er forventet å ha effekt på smittespredning. Barn/elever/ansatte skoler/barnehager som har hatt nærkontakt med andre barn/elever eller ansatte med smitte, er ikke pålagt testing, og har heller ikke karantene-plikt.

Les mer: Overgang til ny fase i pandemienSuppleres med oversettelser i lenker øverst i dokumentet så snart de er klare.


Nye rutiner for varsling

Kommuneoverlegen presiserer at følgende er gjeldende fra 31.01.22:
Les de nye rutinene her

Til foreldre/foresatte.
Ditt barn kan nylig ha vært utsatt for smitte på skolen.

Det er ikke lenger krav om karantene eller testing for barn som eksponeres for smitte på skolen. Personer som har smitte i sin husstand må i smittekarantene, men kan som et alternativ teste seg daglig i 5 døgn fra siste nærkontakt med den sist syke i husstanden. For oppdaterte anbefalinger fra FHI se "Til deg som er nærkontakt".

På grunn av nye karanteneregler fra 26.01.22, samt mangel på hurtigtester er det i en periode fremover ikke mulig å sende ut tester til elever og ansatte som er “øvrige nærkontakter” til en smittet på skolen.

Les informasjonsbrevet her: Informasjonsbrev
Det er lenker til oversettelser øverst på brevet. Disse legges ut fortløpende så fort de er klare.

Sist oppdatert 02.02.2022