Intensive kurs høst 22

GULE OG GRØNNE TALL.jpg
Foto:Gerd Altmann (Pixabay)

Har du stryk i fag? Bli med på Intensive eksamenskurs.

Er du elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen.

Kurstilbudet er gratis og gjennomføres etter ordinær arbeidstid før høsteksamen i 2022. Privatister må betale eksamensavgift. Mer informasjon om hvordan dette gjøres, vil bli gitt rundt den 31. august. 

Påmelding innen 10. august

Fagene det tilbys kurs i:

Kroppsøving
(KRO1005, KRO1006, KRO1018)
Matematikk
(MAT1111, MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1119, MAT1121, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129 - 1P-Y, MAT1005, MAT1151 - 2 P-Y, MAT1019 - 1P, MAT1015, MAT1023 - 2P)
Naturfag
(NAT1003, NAT1007, NAT1008, NAT1009, NAT1010, NAT1011, NAT1012, NAT1013, NAT1014, NAT1015, NAT1016, NAT1017)
Samfunnsfag
(SAF1001, SAK1001)
Engelsk
(ENG1003, ENG1103, ENG1007, ENG1008, ENG1009, ENG1010)
Norsk
(NOR1206, NOR1211, NOR1212, NOR1213, NOR1219, NOR1231, NOR1232, NOR1233, NOR1262, NOR1263)

Sist oppdatert 21.07.2022