Internasjonal dag for tegnspråk

tegnspråk.jpg

Den internasjonale dagen for tegnspråk markeres 23. september for å øke bevisstheten rundt tegnspråk, og hvilken betydning det har for at døve og tunghørte skal få realisert sine menneskerettigheter.

Tegnspråk er et fullverdig språk med egen grammatikk og egen setningsoppbygging. Det er gestuelt-visuelt, noe som betyr at man utrykker seg med hender, ansikt og kropp – og det oppfattes gjennom synet.

Tegnspråk benyttes av døve, tunghørte og hørende og det finnes mange forskjellige tegnspråk i verden.

Sist oppdatert 23.09.2020