Åpen skole igjen

Tidligere Heimdal vgs
Foto: Olai Wanvik

Skolen ble stengt fra torsdag 12. mars på grunn av koronasituasjonen. Noen elever startet på skolen igjen 28. april, og tirsdag 12. mai åpnet skolen for flere. Alle kan ikke møte samtidig, og alle må følge med på Canvas for klasseplaner. Se også overordnet ukeplan i lenken nedenfor.

Siste publiseringer

Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt - Hjemmeskole under Covid-19, 2020

Til deg som er elev ved Tiller videregående skole

Du er i ferd med å avslutte et skoleår der undervisning og læring plutselig ble nettbasert! Skoleledelsen ønsker at du deltar i en studie som gjennomføres av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 

Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan du har opplevd skolen i de siste månedene. Din mening og erfaring blir viktig for at vi kan lære mer om god undervisning og særlig rettferdig vurdering også i fremtiden.

Du vil være anonym og det tar ca. 10 minutter å svare. Vi ber deg svare så snart som mulig, og senest innen 12. juni.

Trykk på lenken for å få mer informasjon og for å delta i forskningsprosjektet.

https://nettskjema.no/a/elevertrondelag 

 

Innlevering av bøker

Innlevering av skolebøker vil foregå fra nå og fremover. Din kontaktlærer vil koordinere tidsplan for når du skal levere tilbake de bøkene du har lånt på skolens bibliotek. Plan for gjennomføring av innlevering finner du HER.

Gjenåpning av skolen - overordnet ukeplan  - (oppdateres hver uke)

Brev til elever og foreldre fra rektor om åpning av skolen 12. mai (publisert 8. mai)

Brev til elever og foreldre fra Trøndelag fylkeskommune 8. mai 2020

Oppdatert veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole 2. versjon publisert 7. mai 2020

Endringer i denne utgaven er:

  • Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

Oppdatert veileder 7.mai 2020 om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under void-19-utbruddet 2020

Se informasjon i boksene nedenfor!