Eksamen/standpunkt/vitnemål

KROKUS FOTO HILDE HESSELBERG.jpg
Foto: Hilde Hesselberg

Alle eksamener for elever i videregående skole våren 2020 er avlyst, dette gjelder også innføringsklassen. Alle privatisteksamener blir gjennomført. Standpunktkarakterene blir publisert på Everyday onsdag 10. juni for Vg3 og fredag 12. juni for Vg1 og Vg2. Les om retten til å klage på standpunktkarakterene og klagefrister!

Lenke til side om publisering av standpunktkarakterer, retten til å klage og klagefrister.

 

Melding fra Kunnskapsdepartementet 21. april: ikke- skriftlige eleveksamener er avlyst

Alle muntlige-, muntlig-praktiske- og praktiske eksamener for elever i videregående skole våren 2020 er avlyst. Siden de skrifltlige eksamenene allerede er avlyst, blir det altså ingen eleveksamener.

Eksamener for privatister blir gjennomført i alle fag, mer informasjon kommer.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 21.april om avlyst eksamen

Viktig: Grunnlag for standpunkt

Elevene må gjennomføre skoleåret for å sikre grunnlaget for standpunktvurdering. Deltagelse i aktivitetene i hjemmeundervisningen er helt avgjørende for at det kan settes standpunktkarakter.

 For å få gyldig vitnemål må elevene ha bestått alle fag (2 eller bedre i standpunkt).

Kravene til å sette standpunkt før eksamen bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at standpunkt blir satt helt mot slutten av skoleåret, en oppdatert plan for disse datoer kommer. Halvårsvurderingen som ble satt i første termin er en del av vurderingsgrunnlaget, men først og fremst en viktig underveisvurdering. Den gjenstående tiden av opplæringen er derfor meget viktig for standpunktkarakteren.

Alle elevene skal ha karakter i orden og adferd. De to karakterene baseres som vanlig på en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen.

 

Melding fra Udir om avlyst skriftlig eksamen våren 2020 publisert 25. mars

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre: Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Informasjon fra Udir

 

Melding om eksamen fra Udir oppdatert 19. mars 2020

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Sist oppdatert 12.05.2020