Undervisning

Som elev på Tiller videregående skole skal du forholde deg til følgende:

 • Opplæringen vil i sin helhet foregå over nett, og du vil ha en helt «normal» skoledag gjennom fjernundervisning. Opplæringen vil bestå av opplegg/ arbeidsoppgaver/ videosnutter/ innleveringer mm
 • Du følger den vanlige timeplanen, om ikke annen beskjed blir gitt.
 • Det er viktig at du som elev hele tiden holder deg oppdatert på hvordan og når undervisningen skal foregå.
 • Som hovedregel starter du hver time/ økt med å gå inn i Canvas/ OneNote på det faget som står på timeplanen.  Læreren legger ut en beskjed over hva som skal skje i fagøkten.
 • I Canvas er det mulig å sette opp en Konferanse hvor lærer og elever kan kommunisere sammen. Vi kan også bruke Skype.
 • Det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å tilpasses fjernundervisning.
 • Innleverte besvarelser kan ha betydning for standpunktvurdering
 • Hvis du skal levere inn noe, men ikke leverer innen fristen, får du anmerkning for manglende innlevering som vanlig. Du kan da også få IV på det manglende innleverte arbeidet.
 • Innleveringer og vurderinger i denne perioden er spesielt viktig da dette er i stor grad erstatter den vanlige dialogen med lærer i klasserommet. Dette blir viktig for din helhetlige vurdering i faget.
 • Elever som er syke må levere egenmelding som vanlig. Egenmeldingen dokumenterer at eleven ikke får levert inn pålagt arbeid.
 • Du må ha tilgang på nett og datamaskin. Har du ikke tilgang til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det er en fordel at du også har tilgjengelig mobiltelefon.
 • Vær oppmerksom på at meldinger kan komme på e-post, sms eller chat.
 • Din aktivitet på Canvas blir loggført. Faglærere vil følge aktiviteten til den enkelte.
 • Kontaktlærer følger særlig godt med på elevenes anmerkninger og sender eventuelle varsel om fare for nedsatt orden i tide.
 • Ta kontakt med faglærer og kontaktlærer dersom du opplever at noe er vanskelig, at du har spørsmål eller lignende. 

Fravær

 1. Det føres ikke fravær på elever mens skolene er stengt.
 2. Dersom elever ikke leverer avtalte innleveringer, eller på annet vis ikke deltar i den avtalte fjernundervisningen, kan dette føre til at lærer mangler grunnlag for å gi vurdering i fag.
 3. Elevene skal varsle kontaktlærer ved sykdom. De skal levere egenmelding som vanlig. En egenmelding kan være varsel på SMS eller mail. Det er viktig at fristen på 10 dager med å dokumentere sykdom blir overholdt. Regelen om 12 egenmeldinger gjelder ikke lenger.

 Har du problemer med nettilgang?

Tips til hvordan du kan levere oppgaver i Canvas

Brev til elever og foreldre fra TRFK om digital opplæring 24. mars 2020

Brev til elever og foreldre fra TRFK om digital opplæring 15. mars 2020

Sist oppdatert 30.03.2020