Mangler du nettilgang?

Mangler du nettilgang hjemme, slik at du ikke får tatt del i opplæringen? Vi vil sørge for mobile datapakker for de elevene dette gjelder. Elever som ikke har mulighet til å jobbe på nett hjemmefra må ta kontakt med skolen.

Kontaktperson for nettilgang på Tiller videregående skole:

Arnt Sigurd Solberg
74 17 85 48

Sist oppdatert 25.03.2020