Midlertidig fraværsreglement

 

 

Ut skoleåret trenger ikke elever som har fravær av helsegrunner å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Foresatte til elever under 18 år kan nå i stedet skrive egenmelding for sine barn mens elever som er myndige selv kan skrive egenmelding.

Årsaken er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet ekstra pågang på grunn av koronaviruset. Det er Helsedirektoratet som har bedt om dette og Kunnskapsdepartementet som endrer reglene midlertidig.

Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020 og ut skoleåret. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Føringene for fraværsgrensen er ellers uendret.

Vi presiserer at elever som er satt i karantene på grunn av koronaviruset, også skal få dette som dokumentert fravær av helsegrunner. Framover må skolene planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det. Skolen kan i så fall ut fra en faglig vurdering også regne det som organisert studiearbeid, noe som ikke gir fravær.

For øvrig oppfordrer fylkeskommunen alle til å følge med på råd fra helsemyndighetene.

Fravær

  1. Det føres ikke fravær på elever mens skolene er stengt.
  2. Dersom elever ikke leverer avtalte innleveringer, eller på annet vis ikke deltar i den avtalte fjernundervisningen, kan dette føre til at lærer mangler grunnlag for å gi vurdering i fag.
  3. Elevene skal varsle kontaktlærer ved sykdom. De skal levere egenmelding som vanlig. En egenmelding kan være varsel på SMS eller mail. Det er viktig at fristen på 10 dager med å dokumentere sykdom blir overholdt. Regelen om 12 egenmeldinger gjelder ikke lenger.
Sist oppdatert 24.03.2020