Informasjon på norsk tegnspråk

Her får du informasjon på norsk tegnspråk om koronaviruset og forebygging av smitte.

Produsert for tegn.tv av SAMARBEID.

Sist oppdatert 23.03.2020