Ny skole står ferdig 1. juli

278705317_5190531877678301_484022254606095162_n-3.jpg

Nye Tiller videregående skole er snart ferdig!

Skolen står ferdig og klar til innflytting 1. juli. Vi har bygget en skole som kan tilpasses tidenes skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervisningsformer.

Dette er et skolebygg med fokus på praktisk opplæring, godt læringsmiljø og elevenes trivsel. Dette er en skole for 21. århundres læringsmiljø og opplæring.

Vår nye skole skal være et kunnskapssenter hvor kreativitet, inspirasjon, entreprenørskap og tverrfaglig samarbeidslæring står i sentrum. 

  • På Tiller videregående skole skal det fysiske læringsmiljøet bidra til variasjon
  • Vi benytter ulike metoder og organisering i læringsarbeidet 
  • Vi skal jobbe aktivt med det nye kompetansebegrepet
  • Vi skal forberede elevene på et globalisert og digitalisert samfunn i rask endring

Opplæringen skal tilpasses elevenes interesser og forutsetninger, hvor man anerkjenner at det er flere veier til målet. Målet er at Vi skal utdanne fungerende medmennesker med verktøyene de trenger for å delta positivt i vårt samfunn gjennom å utvikle faglig dyktighet og identitet, samt etisk, sosial og kulturell kompetanse.

Vi gleder oss til skolestart 18.august 2022!

Sist oppdatert 28.06.2022