Oppdatering om smittesituasjonen og skolestart 4. januar 2021

holdut_liggende.jpg

Melding til elever og foreldre på Tiller videregående skole.

Dere får nå oppdatert status for skolestart og smittesituasjonen.

Elevene starter på skolen mandag 4. januar 2021 etter ordinær timeplan. Trondheim kommune har besluttet at de videregående skolene i kommunen skal drives på gult nivå når de starter opp igjen etter jul. Det er det samme smitteverntiltak vi har hatt hele høsten 2020.

Vi minner om smitteverntiltakene som gjelder på skolen, og vi skal alle gjøre en felles innsats for å gjennomføre dem.

Velkommen tilbake!

Smittesituasjonen
I løpet av høsten har vi hatt noen få smittetilfeller blant elever og ansatte. De tilfellene vi har hatt på skolen har fått smitte i nærkontakter utenom skolen. Vi har ikke hatt noen nye smittetilfeller siden 09.12.20 og elever og ansatte avsluttet pålagt karantenetid 18.12.20.

Takk for den gode innsatsen alle gjør for å begrense smitten!

Kirsti Horne
Rektor

Sist oppdatert 02.01.2021