Oppdatert Informasjon om fravær i forbindelse med smittevern

780-ila.jpg

De midlertidige unntakene fra fraværsreglene videreføres ut skoleåret 2020-2021.

Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet ut skoleåret 2020-2021. Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra må du levere bekreftelse fra en forelder. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding.

Dersom du legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på vitnemål
  • unntas fraværsgrensen

Les informasjon til elever i videregående skole om fravær i forbindelse med smittevern. Oppdatert 02.11.2020

Sist oppdatert 03.11.2020