Rødt tiltaksnivå fra 2. juni 2021

1st-4.jpg

Informasjon til elever, foreldre og ansatte

Trondheim kommune har satt de videregående skolene i rødt tiltaksnivå jf  Veileder for smittevern videregående skole. I første omgang gjelder omstillingen til og med 08. juni.

Det er viktig å understreke at det er det totale smittetrykket og situasjonen rundt belastningen på smittesporingen som gjør at kommuneoverlegen i samråd med FHI nå setter skolene i rødt tiltaksnivå. Selv om noen skoler har flere tilfeller av smitte, har vi ikke et stort smittetrykk i skolene eller i elevgruppen for videregående skole. Det samme gjelder også for Tiller videregående skole.

Les informasjonsskrivet som pdf: Informasjonsskriv til elever, foreldre og ansatte
Som Word file: Informasjonsskriv til elever, foreldre og ansatte

Sist oppdatert 02.06.2021