Skoledagen, koronasituasjonen og julehilsen

vinter1080.jpg

Kjære elever og foreldre på Tiller videregående skole.

Alle elever, foreldre og ansatte på Tiller vgs har lagt noen urolige dager bak seg. Jeg ønsker med dette å forklare litt hva som har skjedd, slik at vi alle kan møte jula med litt mer visshet og ro.

Søndag kveld ble det varslet om ett nytt smittetilfelle på Tiller vgs. Denne eleven var allerede i karantene, og ingen flere elever eller ansatte ble berørt av dette. Smittevernoverlegen i Trondheim ønsket likevel at alle elever på Tiller vgs skulle teste seg. Bakgrunnen for dette var ønske om en omfattende smittesporing, ikke fordi det var mye smitte på skolen. Til informasjon har vi i hele perioden siden mars hatt 3 elever som er smittet av nærkontakt utenfor skolen.

For at dette skulle la seg gjennomføre i trygge og gode rammer, ble det i samråd med skoleeier besluttet av rektor at skolen skulle over til digital undervisning i hele uke 51. Skolens ledelse, lærere og elevene kastet seg rundt og forberedte seg på digital skole.

Som dere er kjent med gjennomførte vi digital skoleuke tidligere i høst som del av beredskapen på skolen. Vi kjente oss derfor rimelig trygge på at uke 51 skulle bli en god uke, selv om mange måtte endre på opplegg og planer.

Mandag kom pressemelding fra Trondheim kommune om at elevene på Tiller ikke skulle testes likevel, bare en oppfordring om testing dersom en følte seg syk. Det ble en hektisk møtevirksomhet mellom skoleeier, helsemyndighetene i Trondheim kommune og smittevernoverlegen. Dette resulterte i ny beslutning: Tiller vgs skal tilbake til vanlig skole fra onsdag. Bakgrunnen for denne beslutningen var mer kunnskap og oppklaring av situasjonen på skolen.

Skoleeier er opptatt av at elevene skal være på skolen mest mulig. Erfaringer og forskning fra hjemmeskolen i vår viser at elever både lærer best og har det best psykososialt når elevene møter andre elever og er en del av skolefellesskapet.

Vi er selvsagt klar over at mange er engstelige for å havne i karantene nå før jul, men myndigheter både nasjonalt og lokalt har frem til nå gitt tydelige uttrykk for at skolehverdagen skal gå som normalt på gult nivå fram til ordinær juleferie.

Rektor og ansatte med meg er opptatt av et elevene skal ha det trygt og godt på skolen, for da er det best forutsetninger for læring. Beslutningen om at elevene skulle ha digital skole ble tatt med bakgrunn i dette målet, og når mer kunnskap om smittesituasjonen ble kjent, er det med samme grunn av vi ønsker elevene tilbake. Vi skulle selvsagt vært denne situasjonen foruten, men vil trygge alle med at elevene møter en trygg skole med gode smitteforebyggende tiltak også i dagene framover.

Tiller vgs jobber hardt med tilrettelegging og oppfølging av elevene. At skolen er på 3. plass i Norge av skoler som bidrar mest til at elevene fullfører og består yrkesfag er en god indikator på arbeidet vi legger ned hver dag (fra Kommunal Rapport 11.12.20).

Vi håper at alle elevene våre får gode dager på skolen frem mot jul. Vi er glade for at planlagte vurderingssitasjoner blir gjennomført, og vi setter pris på faglig og sosialt samvær i klassene.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ønske både elever og foreldre en riktig god jul og et godt nytt år.

Kirsti Horne

Rektor

Sist oppdatert 16.12.2020