Korona og smittevern

web.jpg

Oppdaterte dokumenter angående korona og smittevern

21-25 september (uke 39) vil det være digital skole på Tiller videregående skole. Vi gjennomfører «beredskapsøvelse» der først og fremst lærere og elever øver på digital undervisning/ nettundervisning. Lærere bruker TRFK sine digitale plattformer og utvikler videre muligheter for god opplæring og bruk av digitale ressurser i det digitale klasserom.

Det vil være ulike modeller for hvordan dette gjennomføres avhenger av fag og utdanningsprogram.
Vi følger ordinær timeplan denne uka, med mindre annen beskjed blir gitt.
Det er viktig at elevene sjekker på Canvas slik at de til enhver tid vet hvor undervisningen skal foregå.

Les mer om digital uke her.

Det er iverksatt smitteverntiltak på skolen. Tiltakene er i samsvar med veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Oppdatert 4. versjon publisert 28. september.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Se informasjon i boksene nedenfor!