Korona og smittevern

web.jpg

Oppdaterte dokumenter angående korona og smittevern

21-25 september (uke 39) vil det være digital skole på Tiller videregående skole. Vi gjennomfører «beredskapsøvelse» der først og fremst lærere og elever øver på digital undervisning/ nettundervisning. Lærere bruker TRFK sine digitale plattformer og utvikler videre muligheter for god opplæring og bruk av digitale ressurser i det digitale klasserom.

Det vil være ulike modeller for hvordan dette gjennomføres avhenger av fag og utdanningsprogram.
Vi følger ordinær timeplan denne uka, med mindre annen beskjed blir gitt.
Det er viktig at elevene sjekker på Canvas slik at de til enhver tid vet hvor undervisningen skal foregå.

Les mer om digital uke her.Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding.

Dersom du legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på vitnemål
  • unntas fraværsgrensen

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern. publisert 08.09.2020

Det er iverksatt smitteverntiltak på skolen. Tiltakene er i samsvar med veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole 3.utgave 29. mai 2020 

Se informasjon i boksene nedenfor!