Skolestart – viktig informasjon til elever

hatter.jpg
Foto av ledelsen ved skolen. Bildet er tatt ved besøk på nye Tiller VGS som står ferdig høsten 2022.

Det er en glede å kunne ønske deg velkommen som elev på Tiller videregående skole!

Det er et mål for oss på skolen å legge til rette for at du skal lykkes på skolen både faglig og sosialt og utvikle ditt potensiale. Dette målet klarer vi aller best sammen med deg som elev. Vi må alle bidra for at vi skal få det trygt og godt sammen i skolefellesskapet.

Vi vil lytte til dere elever for å bedre forstå hvordan dere lærer best og hva som betyr mest for trivsel og glede på skolen.

«Det er dere elever som vet best hvordan det er å være elev»

Tiller videregående skole er en kombinert skole med 630 elever. Vi er i midlertidige lokaler på Saupstad skoleåret 2021 – 22. Til skolestart 2022 flytter vi inn i ny skole på Tiller, Østre Rosten.    

Ved skolestart vil vi bruke mye tid på å bli kjent med hverandre og bygge gode og trygge relasjoner i klassen og til læreren din. Første uka skal alle på en dagstur sammen med klassen i nærmiljøet.

Tiller er «Drømmeskole» - et samarbeid med Voksne for barn, med mål om å løfte frem det viktige med god psykisk helse. En viktig del av denne satsingen er Elevmentorer i klassene som er med på å skape trivsel, aktiviteter og samtalepart for deg.


Oppmøte mandag 16. august i auditoriet

Vg1:

  • 08.30: Arbeids- og hverdagslivstrening
  • 09.00: Vg1 Medier og kommunikasjon og Vg1 Idrettsfag med e-sport, Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • 09.30: Vg1 Salg, service og reiseliv
  • 10.00: Vg1 Studiespesialisering og Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge
  • 10.30: Vg1 Bygg og anleggsteknikk

Ramme for dagen
Ved ankomst til skolen blir dere møtt av Elevmentorer som viser dere vei til Auditoriet.
Rektor ønsker dere velkommen.

Kontaktlærer tar imot deg og går sammen med deg til klasserommet.
Dagen blir brukt til det første viktige møtet med klassen, kontaktlærer og skolen.
Det vil bli servert en enkel lunsj i kantina sammen med kontaktlærer.
Skoledagen varer til senest kl. 15.00

Vg2:

  • 11.30: Vg2 Klima, energi og miljø, vg2 Tømrer og vg2 Transport og logistikk
  • 12.00: Vg2 Studiespesialisering, Innføringsklassen og vg2 Salg og reiseliv og vg2 Service, sikkerhet og administrasjon
  • 12.30: Vg2 Medier og kommunikasjon og Vg2 Idrettsfag med e-sport, Vg2 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Rektor ønsker dere velkommen.
Kontaktlærer har opprop og dere går sammen med kontaktlærer til klasserom

Vg3:

  • 13.00: Vg3 Studiespesialisering og Vg3 Medier og kommunikasjon
  • 13.30: Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Rektor ønsker dere velkommen.
Kontaktlærer har opprop og dere går sammen med kontaktlærer til klasserom.

Hvis du lurer på noe?
De første dagene ved skolestart har vi informasjonsstand i kantina, der du kan få hjelp med spørsmål om lånekassen, busskort og ellers andre forhold du lurer på. Vi er der for deg!

Forutsetning for å få elevstatus ved skolen er at du sier JA til skoleplass ved inntaket og at du møter opp på skolen første skoledag. Dersom du er forhindret fra å møte må du gi beskjed til skolen om det.

Lenger nede på siden er det velkomstinformasjon fra hver av våre utdanningsprogram. Her ber vi deg om tilbakemeldinger om utstyr og valg av fag. Det er også lagt inn pekere til annen nyttig informasjon.

Vi ønsker alle vel møtt til et godt og lærerikt skoleår ved Tiller videregående skole.

Med vennlig hilsen

Kirsti Horne

Rektor

 

Viktig informasjon fra de ulike programområdene

For flere av de ulike programområdene er det en del informasjon du må sette deg inn i før skolestart. Klikk på lenken for informasjon om ditt programområde.

Studieforberedende

Vg1 Valg av språkfag for elever ved studiespesialisering, idrettsfag med e-sport og medier og kommunikasjon

Vg1 og vg2 idrettsfag med e-sport

Påbygg til generell studiekompetanse

Yrkesfag

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg 2 Tømrerfaget

Vg2 klima, energi og miljø

Vg2 Transport og logistikk

Se også informasjon om

Elev-PC

Elevbevis

Elevhjelpen

Digital postkasse

Fraværsregler

Regler for lån av læremidler

Skoleskyss

Stipend og lånSist oppdatert 09.08.2021