Skolestart 2020

prestekrage600.jpg

Velkommen til Tiller videregående skole!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen.

Sammen med deg vil vi legge til rette for at du skal få et trygt og godt skoleår.
Sammen med deg vil vi legge til rette for at du skal få et faglig og sosialt fint skoleår.
Sammen med deg vil vi legge til rette for at du lykkes med dine valg.

Du må huske å si JA til skoleplass innen fristen og møter opp på skolen første skoledag

Første skoledag er 17. august

Vi sender informasjon til deg om oppmøte tid og sted når inntaket er klart.

Følg med på skolens hjemmeside og Facebook.
Mer informasjon om skolestart med praktisk informasjon kommer 4. august.

Med vennlig hilsen

Kirsti Horne
Rektor

Sist oppdatert 12.07.2020