Smittevern for skoleskyss i Trøndelag

AtB_Skoleskyss_smittevern-1800.jpg

AtB organiserer skoleskyss i tråd med gjeldende retningslinjer og veiledere fra Folkehelseinstituttet og "trafikklysmodellen" fra Kunnskapsdepartementet.

Organiseringen gjøres i samråd med lokale helsemyndigheter (fylke og kommuner), Trøndelag fylkeskommune, skoler, elever/foreldre og våre transportører.

Det er gult smittenivå som er gjeldende pr i dag.  Les mer om hva dette innebærer for skoleskyssen

Sist oppdatert 06.11.2020