Skal du søke videregående opplæring?

Søknad videregående opplæring vår 2023.png

Ønsker du å vite mer om hvordan du søker til videregående opplæring og hvilke regler som gjelder?

Her finner du svaret på de mest vanlige spørsmålene:

Følg denne lenken