Sommerhilsen 2020

Ledelsen_l2.jpg

Etter en annerledes og utfordrende vår og skoleårsavslutning, ønsker vi på Tiller vgs elever, foreldre, ansatte, samarbeidspartnere og venner en varm, trygg og god sommer!

Vi tar ferie med visshet om at vi har gjort vårt beste i en vanskelig situasjon og elevene har gjennomført videregående opplæring med et resultat som er godt i samsvar med den enkeltes ambisjoner og mål.
Resepsjonen på Tiller vgs vil være bemannet gjennom sommeren hver dag med unntak av uke 31. 
Vi anbefaler e-post til Tiller vgs postmottak hvis du har noen spørsmål. postmottak.tillervgs@trondelagfylke.no 

Eventuell kontakt med rektor eller andre i ledelsen er enklest via telefon eller SMS siden e-post bare blir lest sporadisk.

Viktige datoer fremover:
• 1. gangs inntak ca 10. juli. Svarfrist 17. juli
• 2. gangs inntak ca 7. august. Svarfrist 11. august
• Tiller vgs ledelse og de fleste rådgivere og kontor, drift IKT er tilbake på jobb fra mandag 3. august. 
• Alle ansatte møtes i auditoriet tirsdag 11. august kl 08.30
• Lærerne har 4 planleggingsdager fra tirsdag 11. august.
• Nye lærere møter mandag 10.august.
• Tiller vgs inviterer til foreldremøte for Vg1 18. august. 
• Tiller vgs inviterer til foreldremøte for Vg2 25. august.
• Tiller vgs sine elever har første skoledag 17. august Plan og invitasjoner kommer på skolens hjemmeside og på epost til ansatte. Følg med på skolens hjemmeside.

Med vennlig hilsen
Tiller vgs ledelse

Sist oppdatert 29.06.2020