Streik ved Tiller videregående skole

20220704_103452.jpg

Utdanningsforbundet tar ut 30 nye lærere i streik ved Tiller vgs. fra og med mandag 19. september.

Streiken rammer elevene ulikt. For noen elever og klasser vil timene gå som normalt, mens for andre elever og klasser vil flere undervisningstimer falle bort. 

Fra og med mandag 19 september gjelder følgende:

Dersom lærer ikke er tatt ut i streik:
Elever skal møte opp som vanlig til timene i henhold til timeplanen. 

Dersom lærer er tatt ut i streik:
Elever skal ikke møte opp til time. Elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen og jobbe med fag.

Alle elever vil få informasjon om hvilke lærere som underviser i henhold til timeplan; informasjon legges ut i Canvas.

Flere av våre kontaktlærere er tatt ut i streik. Ved spørsmål kontaktes 
avdelingsledere ved Tiller vgs 
Eller du kan ta kontakte med skolen via   eller  74 17 63 00

Så lenge streiken pågår vil vi ikke klare å levere den kvaliteten vi ønsker på opplæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette er noe vi beklager på det sterkeste, og vi vil gjøre vårt aller beste for å lose elevene gjennom skolestarten med de ressursene vi har til rådighet.

Det er svært viktig at elevene oppfordres hjemmefra til å ta ansvar for oppmøte der undervisning gjennomføres, at de opptrer voksent og ansvarlig og jobber med skoleoppgaver i de timene de dessverre ikke får undervisning.

Vi håper at konflikten løses innen rimelig tid, og at vi kommer raskt tilbake til normal drift. 

Følg med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om streiken.

Sist oppdatert 19.09.2022