Streiken er over

Large.jpeg

Streiken er over og de viktigste prioriteringene i uke 23 er vurderingssituasjoner og karaktersetting for elevenes standpunktkarakterer.

Streiken er over og de viktigste prioriteringene i uke 23 er vurderingssituasjoner og karaktersetting for elevenes standpunktkarakterer.

Karakterene publiseres 14. juni 21.

Skolen er på rødt tiltaksnivå og studieforberedende og yrkesfag har i hovedsak digital undervisning mandag 07.juni, samtidig som noen grupper elever har vurderingssituasjon på skolen mandag. 

Informasjon med program for resten av uken legges på Canvas. Følg med!

Ta kontakt med faglærer / kontaktlærer / avdelingsleder dersom du har spørsmål.

Trondheim kommune har bestemt at de videregående skolene i Trondheim er på rødt tiltaksnivå til og med 08.06 21. 

Vi vil informere dere dersom det er endringer i forskrifter som berører skolen

Velkommen tilbake på skolen til lærere som har vært i streik!

 

Med vennlig hilsen 
Kirsti Horne

Sist oppdatert 06.06.2021