Til foreldre og avgangselever ved Tiller videregående skole

1st-4.jpg

Vi nærmer oss slutten av enda et skoleår sterkt preget av Covid-19 og smitteverntiltak. Da er det på sin plass å gi honnør til elevene våre.

Elevene har tatt læringsarbeidet seriøst, og har i fellesskap med faglærerne sine funnet gode løsninger på de utfordringene pandemien har gitt oss. Vi ønsker å berømme dem for innsatsen. Takk for at dere har tatt vare på hverandre.

Det har vært krevende å holde avstand til hverandre på skolen, men vi opplever at vi har lykkes med smitteverntiltakene på en god måte.

Avgangselevene på Vg3 SF og Vg2 YF står foran en tid med hardt arbeid. Vi skal gjøre det vi kan for at de siste ukene på skolen skal være en positiv og givende tid. Vi skal legge til rette for at dere skal få vise hva dere kan i vurderingssituasjoner ut fra din forutsetning.

Dette er en oppfordring til dere foreldre om felles innsats for å hjelpe ungdommene som er avgangselever til å faglig god avslutning på skoleåret. En oppfordring som også handler om å være ekstra oppmuntrende og hjelpe ungdommene å holde fokus på skolearbeidet.

For avgangselevene er tiden framover også preget av markeringer og festligheter på fritida. Det er ingen hemmelighet at russefeiringen byr på helsemessige utfordringer. For at elevene skal kunne kombinere gleden med å feire russetid og samtidig legge et godt faglig grunnlag for framtidig yrkesliv og studietid, trenger vi – spesielt i år – ekstra hjelp fra dere foreldre. Det handler om å sikre at vi klarer å holde smittefaren og smittespredningen nede under denne fasen av pandemien. Vi håper at vi sammen kan følge opp elevene og hindre at noen blir syke.

Med felles innstas kan vi hjelpe elevene å nå sine mål. Det er det aller viktigste akkurat nå.

Vi takker på forhånd for et godt samarbeid i denne avgjørende tiden for ungdommene våre.

Kirsti Horne
Rektor

Sist oppdatert 23.04.2021