Tiller-elever hjelper flyktninger i Libanon

glade barn.jpg

Vi fortsetter samarbeidet med Salam LACD og en ny dugnad skoleåret 2021 – 22 for å hjelpe flyktningene i Libanon.

Elever ved Tiller vgs har støttet Salam LADC sitt arbeid siden 2017.

Elevene jobber en dag hver og samlet inn penger øremerket Salam sine undervisningsprosjekter. Pengene fra Tiller vgs har blant annet blitt brukt til å bygge opp et «Community senter» som fungerer som skole, og til å drive en skolebuss som kjører rundt til avsidesliggende bosettinger og tilbyr undervisning for barna der. Uten samarbeidet med elevene ved Tiller vgs ville ikke Salam sitt arbeid med skole og utdanning vært mulig.

Elevene på Tiller vgs lærer mye om situasjonen for flyktninger i Libanon, og noen av elevene har også deltatt på reise til Libanon for å se og delta i arbeidet.

Det lille landet Libanon huser nesten 2 millioner syriske flyktninger. Mer enn en halv million av disse bor i midlertidige bosettinger i grensedalen Bekaa. Flyktningene bor i hus av teltduk, har begrensede tilbud om skole og lever på eksistensminimum. Libanon gjennomlever nå sin verste politiske og økonomiske krise siden borgerkrigen og strømforsyning, helsevesen og drivstofforsyning har brutt totalt sammen.

Salam

Salam LADC driver hjelpearbeid ved hjelp av internasjonale frivillige og noen lokalt ansatte i Bekaa-dalen. Salam deler ut mat, fyringsolje, sko, klær og andre nødvendigheter. Det viktigste arbeidet er undervisningstilbudet som gis til barn som har mistet skolegang pga krig, lese og skriveopplæring til voksne analfabeter og praktiske kurs i søm, pc-bruk, økonomi og jordbruk. Salam driver også et eget kor og et fotballag der flyktningbarn og Libanesiske barn får muligheten til å møtes og delta på like fot.

 

Sist oppdatert 03.11.2021