Ungdata - en stor ungdomsundersøkelse

LOGO UNGDATA.gif

Ungdata gjennomføres på skolen i løpet av mars. Det er frivillig å delta - les informasjonsbrevet nederst i teksten!

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter mange temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).

Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Det er altså frivillig å delta. Dere velger selv om dere vil svare på alle eller bare noen av spørsmålene. Foreldre til elever under 18 år kan reservere seg mot at sitt barn deltar.

Informasjonsbrev om Ungdata til ungdom og foreldre

Les mer om Ungdata

Sist oppdatert 05.03.2020