Valg av fag for vg1 studieforberedende utdanningsprogram

hund.jpg

Dette gjelder vg1 medier og kommunikasjon, vg 1studiespesialisering og vg1 idrettsfag med e-sport.

I løpet av første skoleuke så skal du velge fag. Dette gjelder valg av fremmedspråk, tilleggsfag og valg av type matematikk

Alle elevene som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram, må velge 2. fremmedspråk. Vi tilbyr fransk, tegnspråk, tysk og spansk.

Har du hatt spansk eller tysk på ungdomsskolen kan du fortsette med det på Tiller vgs.

Har du ikke hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, eller ønske å bytte språkfag, kan du velge mellom tegnspråk, fransk eller morsmål.

Elever på vg1 studiespesialisering kan også velge E-sport eller Entreprenørskap og bedriftsutvikling som tilleggsfag på vg1. 

Vi gjør oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune i skoleåret 2022-2023 tilbyr et nettbasert tilbud i kinesisk. Du finner mer informasjon om dette på https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole/tilbud-elever/kinesisk-i/

Det vil bli gitt mer informasjon om dette i løpet av den første skoleuken

Sist oppdatert 06.09.2022