De fleste eksamener er avlyst

BILDE AV PULTER tatt av.jpg
Foto: Hilde Rømo Fresvig

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.

Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres.

Les mer:

Sist oppdatert 03.03.2022