Den kulturelle skolesekken

Kulturkontakt på Tiller videregående skole: Alexander Hole
  74 17 85 29

Produksjoner avlyst på grunn av koronasituasjonen

Planlagte produksjoner etter 12. mars i skoleåret 2019-2020 er avlyst på grunn av koronasituasjonen!

Program for DKS på Tiller videregående skole 2019-2020

Program for Den kulturelle skolesekken på Tiller videregående skole 2019-2020

Program for DKS Trøndelag 2019-2020

Program for Den kulturelle skolesekken, Trøndelag 2019-2020 - videregående skoler

Programtilbud for DKS Trøndelag 2020-2021

I heftet nedenfor er det en oversikt over produksjonene vi tilbyr til videregående skole for skoleåret 2020-2021. Skolene kan bestille produksjoner innen 15. mai 2020.

Programtilbud for Den kulturelle skolesekken i Trøndelag 2020-2021

Korona og DKS 2020-2021

Koronakrisen har endret landskapet betydelig, og det er stor usikkerhet knyttet til kommende skoleårs turneer. Vi må anta at skolene åpner til høsten, men vi må forvente fortsatte restriksjoner på hvor mange elever som kan samles samtidig. Dette er utfordrende, spesielt for musikk- og scenekunstproduksjoner med mange publikummere.

Måter vi kan gardere oss her er å legge turneer med store produksjoner sent i skoleåret, helst på våren, og å legge mindre turneer type forfatterbesøk til høsten. Elevtallene som står per produksjon er tall for normale forhold, disse vil vi justere ned for å ta hensyn til de til enhver tid gjeldende smittevernsregler.

Sist oppdatert 30.04.2020