Eksamen

Skolebygningen 2013 en.jpg

Kontaktpersoner for eksamen:

Søss Jenssen
74 17 86  18

Turid Johansen
74 17 87 34

Klagefrist for eksamens- og standpunktkarakterer

Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager etter at dere har gjort dere kjent med karakterene - eller burde ha gjort dere kjent med disse (jf. forskrift til opplærigsloven § 5-5). Klagen må foreligge skriftlig og signert på Tiller videregående skole innen fristen. Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

Frist for hurtigklage (skriftlig eksamen)
Gjelder avgangselevene (2BABY, 2BAKE, 2SSS, 2TL, 3MK, 3PB og 3ST)

Hurtigklagefristen for avgangselever (skriftlig eksamen) er tirsdag 25. juni kl. 10.00. Det betyr at klagen må foreligge skriftlig og signert på Tiller videregående skole innen fristen.

Resultatet av klagen vil være klart allerede i juli, slik at dere har muligheten til å ettersende et evt. nytt resultat til univerisitet, høyskoler eller VIGO (hvis dere søker Vg3 påbygging til generell studiekompetanse).

Skjema for klage på eksamens- og standpunktkarakterer

Skjema for klage på standpunktkarakter og eksamen (muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen

Skjema for klage på karakter ved skriftlig eksamen

Rutine for klage på standpunktkarakter

Lenke til rutine for klage på standpunktkarakter

Rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

Lenke til rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

 

Eksamen våren 2019

På "Skolen min" finner du oversikt over eksamenstrekk etter hvert som de offentliggjøres (innlogging til "Skolen min": se brukernavn øverst i Canvas)

Oversikt over lokalgitt eksamen våren 2019

Oversikt over sentralgitt eksamen våren  2019

Oversikt over lokalgitt ikke-skriftlig eksamen våren 2019

Oversikt over tverrfaglig praktisk eksamen for yrkesfag våren 2019

Oversikt over eksamen for grunnskolen (gjelder innføringsklassen)

Diverse informasjon om eksamen, som eksamenstrekk, IKT-basert skriftlig eksamen, tilrettelegging ved eksamen, hjelpemidler, fusk og plagiat, sensur og klage

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november 2018

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

Diverse informasjon

Skjema for oppmelding til ny prøve/utsatt prøve/særskilt prøve/morsmålHusk at det skal være bare ett fag per skjema!

Ny prøve:

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen våren 2019.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen våren 2019 eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen våren 2019. Oppnås karakteren 2 eller bedre høsten 2019, er faget bestått.

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må også melde seg opp til skolen senest søndag 15. september. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Søss/Turid som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Frist for oppmelding til skolen: søndag 15. september 2019.

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annulert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 25.06.2019