Eksamen

Skolebygningen 2013 en.jpg

Om bekjentgjøring av karakterer, klagefrist og ny eksamen

Standpunktkarakterene er publisert fortløpende på SkoleArena (logg deg inn via itslearning). Eksamenskarakterene for skriftlig eksamen ble publisert onsdag 20. juni.

Klagefristen på standpunkt- og eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt når meldingen om karakteren har kommet frem til eleven, eller når eleven burde ha gjort seg kjent med den (jf. forskrift til opplæringslovens § 5-5). Klager sendes til skolen.

NB! Elevene på Vg3 har en "hurtigklagefrist" for skriftlig eksamen: 25. juni kl. 1200 (jf. forskrift til opplæringslovens § 5-5) . Skolen må ha mottatt klagen innen fristen for å rekke klagebehandling før opptaksfristen til videre utdanning.

Klage på skriftlig eksamen skal ikke begrunnes, og det er ikke eget skjema for dette. Husk å skrive navnet ditt, fødseldato, klasse og hvilken eksamen du klager på i brevet.

Frist: torsdag 5. juli kl. 1200. Disse klagene vil være ferdigbehandlet innen 9. september 2018.

Ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon (jf. forskrift til opplæringslovens § 5-10). Klageskjemaet nedenfor gjelder klage på standpunktkarakterer og eksamen (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen).

Dersom du ønsker svar på klage på standpunktkarakter eller muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen før 20. august, må klagen sendes skolen senest torsdag 28. juni kl. 1200.

Skjema for klage på standpunktkarakter eller muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

EKSAMEN I NOVEMBER/DESEMBER 2018

Ny prøve:
Elever som har fått karakteren 1 til eksamen.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen eller har annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag der det ikke har vært eksamen. Oppnås karakteren 2 eller bedre, er faget bestått.

Informasjonsbrev til elever som har fått karakteren 1, IV eller ikke har møtt til eksamen

Skjema for oppmelding til ny, utsatt eller særskilt prøve høsten 2018
Frist for oppmelding til skolen: fredag 14. september

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annulert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 18.04.2018