Eksamen

BILDE AV PULTER tatt av.jpg
Foto: Hilde Rømo Fresvig

Viktig beskjed: Fikk du 1 til eksamen i et fag, eller 1 i standpunkt og ikke vært oppe til eksamen i faget? Ta kontakt med eksamenskontoret på Tiller videregående skole innen 15. september.

Kontaktpersoner for eksamen:

Søss Jenssen
74 17 86  18

Turid Johansen
74 17 87 34

Eksamen høsten 2019

Informasjon om eksamen høsten 2019

Datoer for sentralgitte eksamener høsten 2019
Datoer for lokalgitte eksamener høsten 2019

Eksamen våren 2020

 

Datoer for sentralgitte eksamener våren 2020

Datoer for lokalgitte eksamener våren 2020
Datoer for sentralgitte eksamener for innføringsklassen våren 2020

Diverse informasjon

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november 2019

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

Skjema for oppmelding til ny prøve/utsatt prøve/særskilt prøve/morsmålHusk at det skal være bare ett fag per skjema!

Ny prøve:

Elever som har fått karakteren 1 til eksamen våren 2019.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen våren 2019 eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen våren 2019. Oppnås karakteren 2 eller bedre høsten 2019, er faget bestått.

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må også melde seg opp til skolen senest søndag 15. september. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Søss/Turid som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Frist for oppmelding til skolen: søndag 15. september 2019.

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Klagefrist for eksamens- og standpunktkarakterer

Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager etter at dere har gjort dere kjent med karakterene - eller burde ha gjort dere kjent med disse (jf. forskrift til opplæringsloven § 5-5). Klagen må foreligge skriftlig og signert på Tiller videregående skole innen fristen. Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

Skjema for klage på eksamens- og standpunktkarakterer

Skjema for klage på standpunktkarakter og eksamen (muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen

Skjema for klage på karakter ved skriftlig eksamen

Rutine for klage på standpunktkarakter

Lenke til rutine for klage på standpunktkarakter

Rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

Lenke til rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 30.08.2019