Eksamen

BILDE AV PULTER tatt av.jpg
Foto: Hilde Rømo Fresvig

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn (dette gjelder innføringsklassen) og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Dette får ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre: Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Eksamen våren 2020

 

Lokalgitte ikke-skriftlige eksamener (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk)


3MK: Fredag 5. juni - offentliggjøring av trekkfag onsdag 3. juni, forberedelsesdag torsdag 4. juni

3ST og 3PB: Onsdag 10. juni - offentliggjøring av trekkfag mandag 8. juni, forberedelsesdag tirsdag 9. juni

Vg1 og Vg2: Tirsdag 16. juni - offentliggjøring av trekkfag fredag 12. juni

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må melde seg opp til skolen. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Turid/Greta som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Diverse informasjon

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

Husk at du må melde deg opp til eksamen hvis du har strøket enten i standpunkt eller til eksamen! Se skjema under.

Skjema for oppmelding til ny prøve/utsatt prøve/særskilt prøve/morsmålHusk at det skal være bare ett fag per skjema!

Ny prøve:

Elever som har fått karakteren 1 til våreksamen.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen til våren. Oppnås karakteren 2 eller bedre til høsten, er faget bestått.

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

Datoer for sentralgitte eksamener våren 2020
Datoer for lokalgitte eksamener våren 2020
PrivatistWeb

Klagefrist for eksamens- og standpunktkarakterer

Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager etter at dere har gjort dere kjent med karakterene - eller burde ha gjort dere kjent med disse (jf. forskrift til opplæringsloven § 5-5). Klagen må foreligge skriftlig og signert på Tiller videregående skole innen fristen. Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

Skjema for klage på eksamens- og standpunktkarakterer

Skjema for klage på standpunktkarakter og eksamen (muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen

Skjema for klage på karakter ved skriftlig eksamen

Rutine for klage på standpunktkarakter

Lenke til rutine for klage på standpunktkarakter

Rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

Lenke til rutine for klage på ikke-skriftlig eksame

For spørsmål, ta kontakt!

Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig

Turid Johansen
74 17 87 34

Eksamensmedarbeider

Greta Nordhammer
  74 17 85 92

 

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 31.03.2020