Eksamen

Skolebygningen 2013 en.jpg

Kontaktpersoner for eksamen:

Søss Jenssen
74 17 86  18

Turid Johansen
74 17 87 34

På "Skolen min" finner du oversikt over skriftlig eksamenstrekk etter hvert som de offentliggjøres (innlogging til "Skolen min": se brukernavn øverst i Canvas)

EKSAMEN VÅREN 2019

Oversikt over lokalgitt eksamen våren 2019

Oversikt over sentralgitt eksamen våren  2019

Oversikt over lokalgitt ikke-skriftlig eksamen våren 2019

Oversikt over tverrfaglig praktisk eksamen for yrkesfag våren 2019

Oversikt over eksamen for grunnskolen (gjelder innføringsklassen)

Diverse informasjon om eksamen, som eksamenstrekk, IKT-basert skriftlig eksamen, tilrettelegging ved eksamen, hjelpemidler, fusk og plagiat, sensur og klage

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november 2018

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

DIVERSE INFO

Ny prøve:

Elever som fikk karakteren 1 til eksamen høsten 2018.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen høsten 2018 eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som fikk 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen høsten 2018. Oppnås karakteren 2 eller bedre våren 2019, er faget bestått (gjelder kun naturfag på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg1 service og samferdsel pga. periodisering).

Skjema for oppmelding til eksamen våren 2019Frist for oppmelding: fredag 1. februar 2019

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må også melde seg opp til skolen senest fredag 1. februar. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Søss/Turid som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Frist for oppmelding til skolen: fredag 1. februar 2019

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annulert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 14.05.2019