Eksamen

Skolebygningen 2013 en.jpg

Kontaktpersoner for eksamen:

Søss Jenssen - jofje@trondelagfylke.no / 74 17 86  18
Turid Johansen - turjoh@trondelagfylke.no / 74 17 87 34

 
EKSAMEN I NOVEMBER/DESEMBER 2018

Eksamensplan høsten 2018

Diverse informasjon om eksamen, som eksamenstrekk, IKT-basert skriftlig eksamen, tilrettelegging ved eksamen, hjelpemidler, fusk og plagiat, sensur og klage
Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november 2018

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

 

DIVERSE INFO

Ny prøve:

Elever som fikk karakteren 1 til eksamen våren 2018.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen våren 2018 eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som fikk 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen våren 2018. Oppnås karakteren 2 eller bedre høsten 2018, er faget bestått.

Informasjonsbrev til elever som har fått karakteren 1, IV eller ikke har møtt til eksamen
Frist for oppmelding: fredag 14. september

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må også melde seg opp til skolen senest fredag 14. september. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Søss/Turid som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Skjema for oppmelding til ny, utsatt eller særskilt prøve og eksamen
i morsmål høsten 2018
Frist for oppmelding til skolen: fredag 14. september

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annulert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 18.04.2018