Eksamen

BILDE AV PULTER tatt av.jpg
Foto: Hilde Rømo Fresvig

Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig

Turid Johansen
74 17 87 34

Eksamensmedarbeider

Greta Nordhammer
  74 17 85 92

Eksamen våren 2020

 

Datoer for sentralgitte eksamener våren 2020

Datoer for lokalgitte eksamener våren 2020
Datoer for sentralgitte eksamener for innføringsklassen våren 2020

Lokalgitte ikke-skriftlige eksamener (muntlig, muntlig-praktisk og praktisk)


3MK: Fredag 5. juni - offentliggjøring av trekkfag onsdag 3. juni

3ST og 3PB: Onsdag 10. juni - offentliggjøring av trekkfag mandag 8. juni

Vg1 og Vg2: Tirsdag 16. juni - offentliggjøring av trekkfag fredag 12. juni

Innføringsklassen: Uke 25 - dato kommer!

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må melde seg opp til skolen. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Turid/Greta som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Frist for oppmelding til skolen: fredag 31. januar 2020 kl. 12.00

Diverse informasjon

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november 2019

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

Husk at du må melde deg opp til eksamen hvis du har strøket enten i standpunkt eller til eksamen! Se skjema under.

Skjema for oppmelding til ny prøve/utsatt prøve/særskilt prøve/morsmålHusk at det skal være bare ett fag per skjema!

Ny prøve:

Elever som har fått karakteren 1 til våreksamen.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som har fått 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen til våren. Oppnås karakteren 2 eller bedre til høsten, er faget bestått.

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annullert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Klagefrist for eksamens- og standpunktkarakterer

Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager etter at dere har gjort dere kjent med karakterene - eller burde ha gjort dere kjent med disse (jf. forskrift til opplæringsloven § 5-5). Klagen må foreligge skriftlig og signert på Tiller videregående skole innen fristen. Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

Skjema for klage på eksamens- og standpunktkarakterer

Skjema for klage på standpunktkarakter og eksamen (muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen

Skjema for klage på karakter ved skriftlig eksamen

Rutine for klage på standpunktkarakter

Lenke til rutine for klage på standpunktkarakter

Rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

Lenke til rutine for klage på ikke-skriftlig eksamen

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

 

 

Sist oppdatert 18.02.2020