Eksamen

Skolebygningen 2013 en.jpg

Kontaktpersoner for eksamen:

Søss Jenssen
74 17 86  18

Turid Johansen
74 17 87 34

EKSAMEN VÅREN 2019

Oversikt over lokalgitt eksamen våren 2019

Oversikt over sentralgitt eksamen våren  2019

Oversikt over lokalgitt ikke-skriftlig eksamen våren 2019

Oversikt over tverrfaglig praktisk eksamen for yrkesfag våren 2019

Oversikt over eksamen for grunnskolen (gjelder innføringsklassen)

Diverse informasjon om eksamen, som eksamenstrekk, IKT-basert skriftlig eksamen, tilrettelegging ved eksamen, hjelpemidler, fusk og plagiat, sensur og klage

Skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamenSøknadsfrist: 1. november 2018

Hjelpemidler og tillatte nettbaserte hjelpemidler

DIVERSE INFO

Ny prøve:

Elever som fikk karakteren 1 til eksamen høsten 2018.

Utsatt prøve:
Elever som var syk ved eksamen høsten 2018 eller hadde annen gyldig grunn til fravær.

Særskilt prøve:
Elever som fikk 1 i standpunkt i et fag der det ikke ble avholdt eksamen høsten 2018. Oppnås karakteren 2 eller bedre våren 2019, er faget bestått (gjelder kun naturfag på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg1 service og samferdsel pga. periodisering).

Skjema for oppmelding til eksamen våren 2019Frist for oppmelding: fredag 1. februar 2019

Morsmålseksamen

Elever som ønsker å gå opp til eksamen i morsmål må også melde seg opp til skolen senest fredag 1. februar. Dere må opp til både skriftlig og muntlig eksamen.
NB! Kom innom Søss/Turid som har kontor ved resepsjonen slik at dere blir meldt opp på riktig nivå/kode og får instruks om hvordan dere melder dere opp.

Frist for oppmelding til skolen: fredag 1. februar 2019

Privatisteksamen

Elever som har fått IV i ett eller flere fag, vil få eventuell(e) eksamen(er) i faget/fagene annulert. Det/de fag som ikke er blitt vurdert kan tas om privatist. Påmelding skjer på PrivatistWeb som er åpen 1.-15. september og 15. januar-1. februar.

PrivatistWeb

Om eksamen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 19.03.2019